Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra det är avtalet inom fjorton dagar utan att ange varför.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från och med den dagen som du eller en tredje person som du uppgivit, som inte är transportören, har tagit emot varan.

För att ta bruk av din ångerrätt måste du kontakta oss (LA SIESTA GmbH, i Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Tyskland, service@lasiesta.com, Telefon: +49 (0)6130 9119-19, Fax: +49 (0)6130 9119-10) med en entydig förklaring (t. ex. ett brev per post, fax eller e-post) för ditt beslut. Du kan använda den bifogade ångerblanketten om du vill, men det är inget krav.

För att hålla fristen för ångerrätten räcker det att du skickar iväg meddelandet till oss om att du vill utöva ångerrätten innan fristen går ut.

Ångerrättens följder

Om du tar tillbaka det här avtalet måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig (med undantag de extrakostnader som tillkommer för att du valt ett annat leveranssätt än den standardleverans som vi erbjuder) inom fjorton dagar från den dagen som ditt meddelande om att du tar bruk av ångerrätten inträffat hos oss. Vi kommer att använda samma betalsätt som du ursprungligen använt för att betala tillbaka summan om det inte uttryckligen har avtalats något annat med dig; du kommer inte att behöva betala något extra för återbetalningen. Vi kan vägra att betala tillbaka summan tills vi har fått tillbaka varan eller tills du kan bevisa att du har skickat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du har fjorton dagar, från den dagen du meddelat oss att du ångrar köpet, på dig att skicka eller lämna tillbaka varorna. Det räcker att varan skickas inom fjorton dagar innan fristen går ut för att den fortfarande ska gälla. Du står för de omedelbara kostnaderna för returen. Du behöver endast ersätta eventuell värdeminskning av varan om denna förlust av värdet beror på hur du behandlat varan.

Mall ångerblankett

(Fyll i den här blanketten och skicka den till oss om du vill ångra avtalet.)

– till LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Tyskland, service@lasiesta.com, Fax: +49 (0)6130 9119-10

– Härmed ångrar jag/vi (*) det avtal som jag/vi (*) har slutit för köpet av följande varor (*)/utnyttjande av följande tjänster (*)

– Beställt den (*)/tagit emot den (*)

– Konsumentens namn

– Konsumentens adress

– Konsumentens underskrift (endast vid meddelande i pappersform)

– Datum

(*) Stryk över det som inte stämmer.

 

Här kan du ladda ner vår ångerblankett och retursedel.