Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter vid insamling, behandling och användning av personuppgifter under ditt besök på vår hemsida är mycket viktigt för oss. Dina uppgifter kommer att skyddas i enlighet med lagen. Nedan finner du information om arten och omfattningen av behandlingen av personuppgifter via denna webbplats i enlighet med artikel 13 i GDPR.

I. Information om ansvarig utgivare

LA SIESTA GmbH
Im Wiesenweg 4
55270 Jugenheim, Tyskland
Tel.: +49 (0)6130 9119-19
E-Mail: info@lasiesta.com

II. Information om dataskyddsansvarig

För frågor om dataskydd står vår externa support för dataskyddsfrågor till ditt förfogande:

Arndt Halbach vid GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid, Tyskland
E-Mail: datenschutz@lasiesta.com
Tel. 0049 - 2191 - 909 430

III. Databehandling via webbplatsen

Ditt besök på våra webbsidor loggas. I första hand samlas följande data in, som skickas till oss av din webbläsare:

 • Den IP-adress som för närvarande används av din dator eller router
 • Datum och tid
 • Typ av webbläsare och version
 • Operativsystemet på din dator
 • Vilka sidor du tittar på
 • Namn och storlek på den begärda filen / filerna
 • Webbadressen till den hänvisande webbplatsen

Dessa uppgifter samlas endast in av datasäkerhetsskäl, för att förbättra vår webbplats och för analys av fel, med stöd i artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. IP-adressen till din dator utvärderas endast i anonumiserad form (förkortad till de sista 3 siffrorna).

Förresten kan du besöka vår hemsida utan att lämna några personuppgifter. Observera att dataöverföring via Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan innebära säkerhetsproblem. Det är inte möjligt att erbjuda ett komplett skydd av uppgifterna från tredje part. Du bör därför överföra konfidentiella uppgifter på ett annat sätt, t.ex. skicka via post.

Kontaktformulär

Personliga uppgifter (t.ex. ditt namn, adressuppgifter eller kontaktuppgifter) som du överför till oss, t.ex. i samband med en förfrågan eller på något annat sätt, lagras hos oss och behandlas endast för korrespondens med dig och endast för det avsedda syftet. Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 a. 6 para 1 f. i GDPR.

Säker dataöverföring

För att skydda säkerheten hos dina data under överföringen använder vi det senaste inom kryptering (SSL) via HTTPS.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om det enligt ett avtalsbaserad kontrakt finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd), kommer dessa uppgifter att efterfrågas för betalningsbehandling. Betalning via vanliga betalningsmedel (Visa / MasterCard, direktdebitering) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adresslinjen i webbläsaren ändras från "http: //" till "https: //" och på att det finns en låssymbol i din webbläsarrad. Vid krypterad kommunikation kan de betalningsuppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Registrering

Du kan registrera dig på vår hemsida för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast de uppgifter som angivits för användning av respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registrering måste lämnas i sin helhet. Annars kommer vi att avslå registreringen. För viktiga ändringar, till exempel erbjudandets omfattning eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registrering för att informera dig. Behandlingen av de uppgifter som registrerats under registrering sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6 (1) lit. GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker att skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten hos den redan färdiga databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet. De uppgifter som samlas in under registrering sparas av oss så länge du är registrerad på vår hemsida och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt i syftet att upprätta, iordningställa och ändra rättsliga förhållanden (inventeringsdata). Detta görs på grundval av artikel 6 para 1 lit. b i GDPR, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att aktivera eller möjliggöra användningen av tjänsten för användaren. De uppgifter som samlas in under registrering sparas av oss så länge du är registrerad på vår hemsida och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av kontrakt för tjänster och digitalt innehåll

Vi överlåter endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt under kontraktets gång, till exempel till de företag som är uppdragna att leverera varorna eller den bank som ansvarar för betalningen. En ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte. Grunden för databehandling är artikel 6 para 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Grunden för databehandling är artikel 6 para 1 lit. b i GDPR, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

Klarna

På vår hemsida erbjuder vi bl.a. betalningen med Klarnas tjänster. Leverantören är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad Klarna). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (till exempel köp på avbetalning). Om du väljer att betala med Klarna (Klarna Checkout Solution) kommer Klarna att samla in olika personuppgifter från dig. Detaljer finns i Klarnas integritetspolicy under följande länk:

https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Klarna använder kakor (cookies) för att optimera användningen av Klarna Checkout-lösningen. Optimeringen av kassalösningen utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6 para 1 lit. F i GDPR. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet och gör ingen skada. De återstår på din enhet tills du tar bort dem. För detaljer om användningen av Klarna-kakor, se följande länk:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

Överföringen av din data till Klarna sker med stöd i artikel 6 paragraf 1 lit. A i GDPR DSGVO (samtycke) och artikel 6 paragraf i GDPR (bearbetning för att uppfylla kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte databehandling som utförts tidigare.

PayPal

På vår hemsida erbjuder vi bl.a. betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det följande "PayPal"). Om du väljer att betala via PayPal skickas betalningsuppgifterna som du anger till PayPal. Överföringen av dina data till PayPal baseras på artikel 6 para 1 lit. A i GDPR (samtycke) och artikel 6 para 1 lit. b i GDPR (bearbetning för att uppfylla kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte databehandling som utförts tidigare.

Direktöverföring

På vår hemsida erbjuder vi bl.a. betalning med ”direktöverföring”. Leverantören av dessa tjänster är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter “Sofort GmbH”). Med hjälp av processen ”direktöverföring” får vi i realtid en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH, och kan då genast sätta igång med att uppfylla våra åtaganden. Om du har bestämt dig för betalningsmetoden ”direktöverföring skickar du pin-koden och en giltig överföringskod till Sofort GmbH, som möjliggör det för dem att logga in sig på ditt online-bankkonto. Efter inloggningen kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt kontosaldo, och överför pengarna till oss med den överföringskod du har. Därefter skickar de oss omedelbart en överföringsbekräftelse. Efter inloggningen kontrolleras även din omsättning, ramen för dina engångskrediter och förekomst av andra konton samt deras saldon automatiskt. Förutom pin- och överföringskoder överförs dessutom den betalningsinformation samt personuppgifter du lämnat till Sofort GmbH. Personuppgifterna är förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt ytterligare uppgifter som krävs för betalningsbehandling. Överföringen av dessa data är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvekan och för att förhindra bedrägerier. Överföringen av dina data till Sofort GmbH är baserad på artikel 6 para 1 lit. en DSGVO (samtycke) och artikel 6 para 1 lit. b DSGVO (bearbetning för att uppfylla kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte databehandling som utförts tidigare. För mer information om direktöverföring se följande länkar:

https://www.sofort.de/datenschutz.html

och

https://www.klarna.com/sofort/

IV. Mottagare av personuppgifter

För genomförande och förvaltning av tillverkningsprocesser kan vi använda tjänsteleverantörer för att utföra databehandling.

Specifikt har vi anlitat tjänsteleverantörer för att skicka nyhetsbrev samt för att vara värd för våra webbsidor.

Med våra tjänsteleverantörer regleras avtalsförhållandena enligt bestämmelserna i artikel 28 i GDPR, som innehåller de juridiskt nödvändiga dataskydds- och datasäkerhetskraven.

V. Datainsamling av Google-Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google). Google Analytics använder så kallade "cookies" eller ”kakor”; textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Grunden för databehandling är artikel 6.1 (f) i GDPR.

Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress först att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Observera att på denna webbplats har Google Analytics utökats med koden "anonymizelp" för att säkerställa en anonymiserad version av IP-adressen.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att sammanfogas med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera din webbläsare; men observera att om du gör detså kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full omfattning. Du kan även förhindra att Google samlar in de data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Basen för databehandling är artikel 6 para 1 f i GDPR.

VI. Google Tag Manager

Webbplatsen använder Google Tag Manager. Den här tjänsten tillåter att webbplatsens taggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar bara taggar. nga cookies är inställda och ingen personlig information samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till denna data. Om deaktivering genomförs på domän- eller cookienivå kommer den att fortsätta vara avaktiverad för alla spårningstaggar, om de implementerats med Google Tag Manager. Mer inofmation om Google Tag Manager finns på följande länkt:

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Spårningsåtgärden är baserad på artikel 6 para 1 mening 1 lit. I GDPR.

VII. Sociala media / Plugins

YouTube

Vår webbsida använder plugins från den google-drivna sidan YouTube. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbplatser kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter YouTube dig att associera ditt webbläsarbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Användandet av YouTube sker för att kunna skapa en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Instagram-plugin

Funktionerna för tjänsten Instagram är integrerade på våra sidor Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du är inloggad i ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur Instagram använder den. Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy https://instagram.com/about/legal/privacy/

Facebook-Plugins (gilla- & dela-knappen)

Våra sidor har integrerade plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins känns igen på Facebook-logotypen eller ”gilla”-knappen (”Gilla”) på vår sida. En översikt över Facebook-plugins hittar du här:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker våra sidor skapar en plugin en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook tar emot informationen om att din IP-adress har besökt vår webbplats. Om du klickar på Facebooks "gilla“-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Därmed kan Facebook länka ditt besök på våra sidr till ditt Facebook-konto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte får kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur Instagram använder den. Mer information finns på Facebooks sekretesspolicy:

https://de-de.facebook.com/policy.php

Logga ut från ditt Facebook-konto om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på vpra sidor till ditt Facebook-konto.

VIII. Användning av cookies

Kakor (cookies) används på vår hemsida. Kakor är små textfiler som lagras av din webbläsare och bevaras på din dator. Användningen av kakor tjänar till att göra internet-erbjudandet mer användarvänligt. Det är t.ex. möjligt att känna igen användaren under en hel session utan att behöva ange användarnamn och lösenord gång på gång. Kakorna skadar inte din dator, och raderas efter din session. Basen för databehandling är artikel 6 para 1 f i GDPR.

Vissa av de kakor vi använder tas omedelbart bort efter att du stängt webbläsaren (så kallade session cookies).

Andra kakor blir kvar på din enhet och tillåter att din webbläsare känns igen nästa gång du besöker den (bestående kakor).

Bearbetningen av kakor vars enda syfte öer att tillhandahålla funktionaliteten i vårt online-erbjudande baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 I f) GDPR.

Om du inte vill använda kakor kan du ställa in din webbläsare så att en lagring av kakor inte godtas. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida.

IX. Dina rättigheter

Enligt §§ 15-21 GDPR kan du hävda följande rättigheter gällande de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till information

Du har rätt till information om de personuppgifter som gäller dig och som behandlas av oss.

Rätt till rättelse Du kan begära rättelse av ofullständiga eller felaktigt behandlade personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att radra personuppgifter om dig, särskilt om någon av följande skäl gäller:

 • Din personliga information är inte längre nödvändig för de syften som den samlades in eller bearbetades för.
 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter.
 • Du har hävdat rätten att invända mot behandlingen
 • Dina uppgifter har behandlats olagligen.

Rättigheten att radera data gäller däremot inte om det talar emot den berättigade ansvariga partens legitima intressen. Det omfattar bland annat om:

 • Personuppgifter krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.
 • Det inte är möjligt att radera uppgifterna på grund av lagringskrav

Om data inte kan raderas kan du dock ha rätt att kräva att bearbetningen begränsas (se nedan).

Rätt till begränsad bearbetning

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider riktigheten i data och vi därför kontrollera noggranheten,
 • Bearbetningen är olaglig och du inte vill radera data utan istället kräver att behandlingen begränsas
 • Vi inte längre behöver dina data, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dina rättigheter,
 • Du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter, och det ännu inte är klart om våra legitima skäl uppväger dina skäl.

Rätten till dataöverförbarhet

Du har rätt att få tillgång till den personliga information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra data till en annan person utan hinder från oss, förutsatt att behandlingen är baserad på ditt samtycke eller ett kontrakt, och bearbetningen görs av oss med hjälp av automatiserade rutiner.

Ångerrätt

Den registrerade har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som hänför sig till honom eller henne i enlighet med artikel 6.1 e eller f, av skäl som beror på deras särskilda situation. Detta gäller även för en profilering baserad på dessa bestämmelser. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ett avtal, har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

X. Tidsgränser för radering av data

Om en lagringsföreskrift inte existerar kommer uppgifterna att raderas eller förstöras om de inte längre är nödvändiga för databehandlingens ändamål. För lagring av personuppgifter gäller olika tidsgränser; data med relevans för skatterätt bevaras i 10 år, annan data bevaras enligt handelsrätt i 6 år. Slutligen kan lagringsperioden också baseras på lagstadgade begränsningsperioder, vilket i regel är 3 år enligt §§ 195 ff. i civillagen, men kan också vara upp till trettio år.

XI. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Alla berörda personer har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 i GDPR om vederbörande anser att behandlingen av dennes personuppgifte strider mot GDPR. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsansvarige i det federala staten där vårt företag är beläget, i vårt fall statskommissionen för dataskydd och informationsfrihet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.