Affärsvillkor

 1. Giltighet

  För alla beställningar i vår onlineshop gäller följande affärsvillkor.

 2. Avtalspartner, slutande av avtal

  Köpeavtalet sluts med LA SIESTA GmbH.

  Genom att ställa in produkter i onlineshoppen lämnar vi ett erbjudande om att sluta ett kontrakt för den här artikeln. Till att börja med kan du lägga våra produkter i varukorgen utan att ingå några förpliktelser och du kan ändra dina uppgifter innan du lägger din slutgiltiga beställning, genom att använda korrigeringshjälpen som är avsedd eller erbjuds under beställningsprocessen. Kontraktet ingås när du klickar på beställknappen och bekräftar att du antar erbjudandet av varorna i varukorgen. Omedelbart efter du skickat beställningen får du ännu en bekräftelse via e-post.

 3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

  Språken som finns tillgängliga för slutande av avtal är tyska och engelska.

  Vi sparar avtalstexten och skickar dina beställningsuppgifter och våra allmänna villkor via e-post. De allmänna villkoren kan du när som helst även läsa på denna sida. Dina tidigare beställningar finns av säkerhetstekniska skäl inte tillgängliga via internet längre.

 4. Leveransvillkor

  Utöver de angivna produktpriserna tillkommer även fraktkostnader. Mer om hur höga fraktkostnaderna är hittar du under Leveranstider & fraktkostnader.

  Vi levererar inte till paketstationer eller postkontor.

 5. Betalning

  I vår shop har du generellt sätt följande betalsätt att välja mellan:

  Kreditkort

  När du lägger beställningen lämnar du samtidigt över dina kreditkortsuppgifter till oss.

  När du legitimerat dig som kortinnehavaren ber vi omedelbart efter beställningen ditt kreditinstitut att inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs automatiskt av kreditinstitutet och belastar ditt kort.

  PayPal

  I betalningsprocessen dirigeras du vidare till webbsidan för betaltjänsten PayPal. För att kunna betala fakturan via PayPal måste man vara registrerad där resp. registrera sig där, legitimera dig med dina inloggningsuppgifter och bekräfta vår betalningsorder. När du lagt beställningen i shoppen ber vi PayPal att inleda betalningstransaktionen. Mer information får du under beställningsprocessen.

  Betalningstransaktionen genomförs sedan omedelbart därefter av PayPal.

 6. Äganderättsförbehåll

  Vi bibehåller äganderätten av varan tills den har betalats till fullo.

 7. Transportskador

  Om varorna har synliga transportskador när de levereras bör du reklamera dessa direkt till paketbudet och ta sedan kontakt med oss direkt. Försummar du reklamationen eller att ta kontakt med oss påverkar det inte dina juridiska anspråk och deras verkställande, speciellt din garanti, på något sätt. Det är bara till stor hjälp för oss om vi vill bruka vår rätt gentemot budfirman resp. transportförsäkringen.

 8. Reklamationsrätt och garantier

  Om inget annat avtalats är det reklamtionsrätten enligt aktuell lagstiftning som gäller.

  Reklamationsrätten för använda saker upphör att gälla efter ett år från leveransdatumet.

  Dessa undantag och förkortningar av fristen gäller in för anspråk på grund av skador som har orsakats av oss, våra ombudsmän eller hjälpare

  • vid livsfarliga skador, kropp- eller hälsoskador,
  • som orsakats med avsikt eller grov försummelse samt brott,
  • vid brott mot viktiga avtalsplikter, vars uppfyllning möjliggör avtalet och som avtalspartnern måste lita på (kardinalsplikter)
  • inom ramen av ett grantiutlovande, om det avtalats eller
  • om användningsområdet ingår i produktreklamationslagen.
  Information om extra garantier som eventuellt finns och dess betydelse hittar du vid varje produkt och på speciella informationssidor i onlineshoppen.

 9. Befrielse från moms

  Momsbefrielse för exportleverans till tullfri försäljning är utesluten. Detta gäller särskilt för länder utanför EU som t. ex. Schweiz.

 10. Ansvar

  För anspråk på grund av skador som orsakats av oss, våra ombudsmän eller agenter ansvarar vi utan undantag

  • vid livsfarliga skador, kropp- eller hälsoskador,
  • som orsakats med avsikt eller grov försummelse,
  • vid garantiutlovande, om det avtalats, eller
  • om användningsområdet ingår i produktreklamationslagen.
  Bryter man mot viktiga avtalsförpliktelser, vars uppfyllning är en förutsättning för att avtalet överhuvudtaget kan slutas och vars hållning avtalspartnern regelbundet kan förlita sig till, (kardinalsplikter), på grund av lätta försummelser av oss, våra ombudsmän eller företrädare är ansvaret begränsat till summan av skadan som är förutsebar vid slutandet av avtalet, med vars uppkomst man måste räkna med. För övrigt är anspråk på skadestånd uteslutet.

 11. Uppförandekod

  Vi har antagit följande uppförandekod:
  Trusted Shops kvalitetskriterier

  http://www.trustedshops.com/tsdocument/%20TS_QUALITY_CRITERIA_sv.pdf

 12. Tvistlösning

  Den europeiska kommissionen ställer en plattform för online-tvistlösning (OS) till förfogande, den hittar du här http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Att delta i en tvistlösningsprocess från en konsumenttvistnämd är vi inte förpliktigade till och heller inte beredda att göra.