Affärsvillkor

1. Giltighet

För alla beställningar i vår onlineshop gäller följande affärsvillkor.

2. Avtalspartner, slutande av avtal

Köpeavtalet sluts med LA SIESTA GmbH.

Genom att ställa in produkter i onlineshoppen lämnar vi ett erbjudande om att sluta ett kontrakt för den här artikeln. Till att börja med kan du lägga våra produkter i varukorgen utan att ingå några förpliktelser och du kan ändra dina uppgifter innan du lägger din slutgiltiga beställning, genom att använda korrigeringshjälpen som är avsedd eller erbjuds under beställningsprocessen. Kontraktet ingås när du klickar på beställknappen och bekräftar att du antar erbjudandet av varorna i varukorgen. Omedelbart efter du skickat beställningen får du ännu en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

Språken som finns tillgängliga för slutande av avtal är tyska och engelska.

Vi sparar avtalstexten och skickar dina beställningsuppgifter och våra allmänna villkor via e-post. De allmänna villkoren kan du när som helst även läsa på denna sida. Dina tidigare beställningar finns av säkerhetstekniska skäl inte tillgängliga via internet längre.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna tillkommer även fraktkostnader. Mer om hur höga fraktkostnaderna är hittar du under Leveranstider & fraktkostnader.

Vi levererar inte till paketstationer eller postkontor.

5. Betalning

I vår shop har du generellt sätt följande betalsätt att välja mellan:

Vissa betalningar i vår webbshop behandlas av den externa betaltjänstleverantören Mollie. Här handlar det om Mollie B.V., Keizergracht 121, 1015CW Amsterdam, Nederländerna, registreringsnummer: 302.04.462.

De betalningsuppgifter som du har angett skickas både till Mollie och till respektive betalningsleverantör. Överföringen av dina uppgifter till Mollie sker för genomförande respektive initiering av köpeavtalet. Mollie agerar själva som ansvariga när det gäller dataskydd. Information om behandlingen av dina personuppgifter genom Mollie hittar du här: https://www.mollie.com/en/privacy

Följande betalningsmetoder, som erbjuds av Mollie, är tillgängliga för kunderna: Kreditkort (Visa, Mastercard, American Express).

Kreditkort
När du lägger beställningen lämnar du samtidigt över dina kreditkortsuppgifter till oss.
När du legitimerat dig som kortinnehavaren ber vi omedelbart efter beställningen ditt kreditinstitut att inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs automatiskt av kreditinstitutet och belastar ditt kort.

PayPal, PayPal Express
I betalningsprocessen dirigeras du vidare till webbsidan för betaltjänsten PayPal. För att kunna betala fakturan via PayPal måste man vara registrerad där resp. registrera sig där, legitimera dig med dina inloggningsuppgifter och bekräfta vår betalningsorder. När du lagt beställningen i shoppen ber vi PayPal att inleda betalningstransaktionen. Mer information får du under beställningsprocessen.
Betalningstransaktionen genomförs sedan omedelbart därefter av PayPal.

Klarna

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

6. Ångerrätt

Du har rätt att ångra det är avtalet inom fjorton dagar utan att ange varför.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från och med den dagen som du eller en tredje person som du uppgivit, som inte är transportören, har tagit emot varan.

För att ta bruk av din ångerrätt måste du kontakta oss (LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Tyskland, info@lasiesta.com, Telefon: +49 (0)6130 9119-19, Fax: +49 (0)6130 9119-10) med en entydig förklaring (t. ex. ett brev per post, fax eller e-post) för ditt beslut. Du kan använda den bifogade ångerblanketten om du vill, men det är inget krav.

För att hålla fristen för ångerrätten räcker det att du skickar iväg meddelandet till oss om att du vill utöva ångerrätten innan fristen går ut.

Ångerrättens följder

Om du tar tillbaka det här avtalet måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig (med undantag de extrakostnader som tillkommer för att du valt ett annat leveranssätt än den standardleverans som vi erbjuder) inom fjorton dagar från den dagen som ditt meddelande om att du tar bruk av ångerrätten inträffat hos oss. Vi kommer att använda samma betalsätt som du ursprungligen använt för att betala tillbaka summan om det inte uttryckligen har avtalats något annat med dig; du kommer inte att behöva betala något extra för återbetalningen. Vi kan vägra att betala tillbaka summan tills vi har fått tillbaka varan eller tills du kan bevisa att du har skickat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du har fjorton dagar, från den dagen du meddelat oss att du ångrar köpet, på dig att skicka eller lämna tillbaka varorna. Det räcker att varan skickas inom fjorton dagar innan fristen går ut för att den fortfarande ska gälla. Du står för de omedelbara kostnaderna för returen. Du behöver endast ersätta eventuell värdeminskning av varan om denna förlust av värdet beror på hur du behandlat varan.

7. Äganderättsförbehåll

Vi bibehåller äganderätten av varan tills den har betalats till fullo.

8. Transportskador

Om varorna har synliga transportskador när de levereras bör du reklamera dessa direkt till paketbudet och ta sedan kontakt med oss direkt. Försummar du reklamationen eller att ta kontakt med oss påverkar det inte dina juridiska anspråk och deras verkställande, speciellt din garanti, på något sätt. Det är bara till stor hjälp för oss om vi vill bruka vår rätt gentemot budfirman resp. transportförsäkringen.

9. Reklamationsrätt och garantier

Om inget annat avtalats är det reklamtionsrätten enligt aktuell lagstiftning som gäller.
Reklamationsrätten för använda saker upphör att gälla efter ett år från leveransdatumet.
Dessa undantag och förkortningar av fristen gäller in för anspråk på grund av skador som har orsakats av oss, våra ombudsmän eller hjälpare

  • vid livsfarliga skador, kropp- eller hälsoskador,
  • som orsakats med avsikt eller grov försummelse samt brott,
  • vid brott mot viktiga avtalsplikter, vars uppfyllning möjliggör avtalet och som avtalspartnern måste lita på (kardinalsplikter)
  • inom ramen av ett grantiutlovande, om det avtalats eller
  • om användningsområdet ingår i produktreklamationslagen.

Information om extra garantier som eventuellt finns och dess betydelse hittar du vid varje produkt och på speciella informationssidor i onlineshoppen.

10. Befrielse från moms

Momsbefrielse för exportleverans till tullfri försäljning är utesluten. Detta gäller särskilt för länder utanför EU som t. ex. Schweiz.

11. Ansvar

För anspråk på grund av skador som orsakats av oss, våra ombudsmän eller agenter ansvarar vi utan undantag

  • vid livsfarliga skador, kropp- eller hälsoskador,
  • som orsakats med avsikt eller grov försummelse,
  • vid garantiutlovande, om det avtalats, eller
  • om användningsområdet ingår i produktreklamationslagen.

Bryter man mot viktiga avtalsförpliktelser, vars uppfyllning är en förutsättning för att avtalet överhuvudtaget kan slutas och vars hållning avtalspartnern regelbundet kan förlita sig till, (kardinalsplikter), på grund av lätta försummelser av oss, våra ombudsmän eller företrädare är ansvaret begränsat till summan av skadan som är förutsebar vid slutandet av avtalet, med vars uppkomst man måste räkna med. För övrigt är anspråk på skadestånd uteslutet.

12. Uppförandekod

Vi har antagit följande uppförandekod:
Trusted Shops kvalitetskriterier
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_sv.pdf

13. Tvistlösning

Den europeiska kommissionen ställer en plattform för online-tvistlösning (OS) till förfogande, den hittar du här https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Att delta i en tvistlösningsprocess från en konsumenttvistnämd är vi inte förpliktigade till och heller inte beredda att göra.